logo
blog ISO 14001 ги дефинира барањата за управување со заштита на животната средина. Исполнувањето на овие барања е потребно е да се документира како би постоел доказ за почитување на стандардот и за ефикасното работење во согласност со истиот.. Системот за управување со заштита на животната средина .

ISO 14001

ISO 14001:2004 е управувачка алатка, која и овозможува на

• Организација од било која големина да го: Идентификува и контролира влијанието на своите активности, производи и услуги врз животната средина

• Подобри односот кон животната средина

• Имплемантира системски пристап, преку кој ќе ги остварува целите кои се однесуваат на заштита на животната средина и да се осигури дека овие цели се реализираат.

• Имплементацијата на Системот на управување, со заштита на животната средина може да се однесува на целата компанија, на еден департман или само на еден работен процес, а изборот зависи од потребата на компанијата.


Основните причини поради кои се воведува системот за

За заштита на животната средина ISO 14001:2004 се:

• Постојаното загадување на животната средина
• Опасност од целосно исцрпување на природните ресурси
• Недостаток на организациско и системско следење на последиците од загадувањето
• Зголемена заинтересираност на јавноста и јавното мислење за зачувување на животната средина
• Законски решенија
• Посебни услови за работа во загрозените области


Придобивки (бенефити) од ISO 14001:2004

Позначајните придобивки од имплементацијата на системот за заштита на животната средина ISO 14001 се:

• Намалување на негативното влијание врз животната средина
• Намалување на ризиците од еколошки катастрофи
• Зголемување на способноста за брза и ефикасна интервенција
• Подобрен углед и создавање на доверба кај заедницата
• Конкурентска предност
• Правна сигурност поради почитување на законите за заштита на животната средина
• Полесно добивање на овластувања и дозволи од локалните и државните власти
• Подобрување на угледот на клиентите
• Подобро и поефикасно користење на енергенсите и заштита на природните ресурси, внимателно бирање на суровини и контрола на рециклирање на отпад
• Намалување на финансискиот товар преку реактивна управувачка стратегија, со што се намалуваат трошоците за чистење, поправки, плаќање на казни поради прекршување на законот и сл.
• Подобрување на квалитетот на работните места и моралот на вработените
• Можности за нови вработувања во дејностите каде што е значајно еколошкото производство
• Соработка со еколошки свесните компании

ISO 14001 Систем за квалитет
1

Cras pharetra posuere eros. Donec ac eros id diam tempor faucibus. Fusce feugiat consequat nulla. Vestibulum tincidunt vulputate ipsum.

2

Cras pharetra posuere eros. Donec ac eros id diam tempor faucibus. Fusce feugiat consequat nulla. Vestibulum tincidunt vulputate ipsum.

3

Cras pharetra posuere eros. Donec ac eros id diam tempor faucibus. Fusce feugiat consequat nulla. Vestibulum tincidunt vulputate ipsum.

1

Cras pharetra posuere eros. Donec ac eros id diam tempor faucibus. Fusce feugiat consequat nulla. Vestibulum tincidunt vulputate ipsum.

2

Cras pharetra posuere eros. Donec ac eros id diam tempor faucibus. Fusce feugiat consequat nulla. Vestibulum tincidunt vulputate ipsum.

3

Cras pharetra posuere eros. Donec ac eros id diam tempor faucibus. Fusce feugiat consequat nulla. Vestibulum tincidunt vulputate ipsum.