ISO 31000

Што е ISO 31000 ?

• ISO/IEC 31000 Уневерзално применлив стандард, кој нуди системски пристап кон управување со ризици преку:


• Дефинирање на контекст на организацијата
• Идентификување на ризици
• Анализа на ризици (веројатност и влијание)
• Оценка на ризици (приоритизација)
• Преземање на соодветна акција (избегнување, ублажување, трансфер, отстранување, прифаќање)
• Воспоствување на политика и култура за управување со ризици


Предности од воведување на ISO 31000:2009

• Навремено идентификување на ризици и искористување на можности
• Превентивен и проактивен пристап на работење
• Спремност и можност за навремена и соодветна акција
• Конкурентска предност
• Намалување на трошоци и загуби, од евентуална појава на одредени идентификувани ризици
• Поголема свесност кај сите вработени за управување со ризиците


ISO 31000:2009 – Систем за управување со ризици
1

Cras pharetra posuere eros. Donec ac eros id diam tempor faucibus. Fusce feugiat consequat nulla. Vestibulum tincidunt vulputate ipsum.

2

Cras pharetra posuere eros. Donec ac eros id diam tempor faucibus. Fusce feugiat consequat nulla. Vestibulum tincidunt vulputate ipsum.

3

Cras pharetra posuere eros. Donec ac eros id diam tempor faucibus. Fusce feugiat consequat nulla. Vestibulum tincidunt vulputate ipsum.

1

Cras pharetra posuere eros. Donec ac eros id diam tempor faucibus. Fusce feugiat consequat nulla. Vestibulum tincidunt vulputate ipsum.

2

Cras pharetra posuere eros. Donec ac eros id diam tempor faucibus. Fusce feugiat consequat nulla. Vestibulum tincidunt vulputate ipsum.

3

Cras pharetra posuere eros. Donec ac eros id diam tempor faucibus. Fusce feugiat consequat nulla. Vestibulum tincidunt vulputate ipsum.