ISO 50001

Што е ISO 50001:2011 ?

• ISO 50001:2011 Систем за управување со енергија.Универзално применлив стандард, кој нуди системски пристап кон управување со енергијата преку:


• Дефинирање на политика, цели и таргети за поефикасно користење на енергијата
• Континуирано подобрување на енергетските перформанси
• Постојано пратење и подобрување на енергетската ефикасност
• Анализа на информации за донесување на одлуки за поефикасно користење на енергијата
• Мерење на резултатите (индикатори за енергетски перформанси)
• Преиспитување на спроведувањето на политиката
• Континуирано унапредување на управувањето со енергија


Предности од воведување на ISO 50001:2011

• Поефикасно користење на енергијата
• Заштедa на ресурси
• Намалување на трошоци
• Намалување на негативното влијание врз животната средина
• Манифестација на општествената одговорност на компанијата
• Примена на обновливи и алтернативни извори на енергија
• Следење на светски трендови и примена на енергетски ефикасни технологии


ISO 50001:2011 Систем за управување со енергија
1

Cras pharetra posuere eros. Donec ac eros id diam tempor faucibus. Fusce feugiat consequat nulla. Vestibulum tincidunt vulputate ipsum.

2

Cras pharetra posuere eros. Donec ac eros id diam tempor faucibus. Fusce feugiat consequat nulla. Vestibulum tincidunt vulputate ipsum.

3

Cras pharetra posuere eros. Donec ac eros id diam tempor faucibus. Fusce feugiat consequat nulla. Vestibulum tincidunt vulputate ipsum.

1

Cras pharetra posuere eros. Donec ac eros id diam tempor faucibus. Fusce feugiat consequat nulla. Vestibulum tincidunt vulputate ipsum.

2

Cras pharetra posuere eros. Donec ac eros id diam tempor faucibus. Fusce feugiat consequat nulla. Vestibulum tincidunt vulputate ipsum.

3

Cras pharetra posuere eros. Donec ac eros id diam tempor faucibus. Fusce feugiat consequat nulla. Vestibulum tincidunt vulputate ipsum.