ISO 9001 , ISO 14001 , ISO 20000 . ISO 22000 , ISO 27001 , OHSAS 18001
Евросимовски консалтинг во моментов ги спроведува следниве меѓународни стандарди:

Динамичен преглед на стандардите.

Прегледај кратко објаснување за стандардите

ISO 9001 – Quality Management System

TypographyISO 9001 е меѓународен стандард кој се однесува на квалитетот. ISO 9001 ги содржи барања на системот за управување со квалитет, кои мора да бидат исполнети заради усогласување на работењето со меѓународно признатите норми.

Види повеќе

ISO 14001 – Environment Management System

TypographyISO 14001 ги дефинира барањата за управување со заштита на животната средина. Исполнувањето на овие барања е потребно е да се документира како би постоел доказ за почитување на стандардот и за ефикасното работење во согласност со истиот.

Види повеќе

ISO 20000 – IT Management System

ColorsISO/IEC 20000 е меѓународен менаџмент стандард за ИТ услуги (IT Service Management), кој им овозможува на ИТ организациите/компаниите да се осигураат дека нивните менаџмент процеси поврзани со ИТ услугите се усогласени со потребите на самиот бизнис и со најдобрата меѓународна пракса.

Види повеќе

ISO 22000 – Food Safety Management System

Cross-platformISO 22000:2005 е првиот меѓународен стандард за управување со безбедност на храна (Food safety management systems) на Меѓународната организација за стандардизација (ISO). Во многу европски земји го зазема местото на HACCP во областа на прехрамбената индустрија.

Види повеќе

ISO 27001 – Information Safety Management System

Cross-platformISO 27001 е меѓународен стандард кој се однесува на заштита и безбедност на информациите. Стандардот се применува кај сите организации и компании кои имаат потреба за заштита на своите информации. Класифицираните информации со кои располага одредена компанија, институција, организација ...

Види повеќе

OHSAS 18001 - Occupational Health & Safety Assessment Series

Cross-platformСтандардот OHSAS 18001 (Occupational Health & Safety Assessment Series) е стандард кој ги дефинира барањата на системот за управување со здравје и безбедност при работа. Заштитата на здравјето при работа е наменета за организации кои се свесни за важноста на здравјето на своите вработени и постојано се стремат кон унапредување и одржување ...

Види повеќе

ISO стандардите претставуваат Меѓународен Систем за Квалитетно Управување (Менаџирање).

Причини за имплементација на стандардите:

Typography • Зголемување на задоволството и довербата кај корисниците на услуги на компаниите;

• Зголемување на квалитетот на севкупното работење;

• Меѓународна гаранција за начинот на квалитетното работење на компанијата.

Види повеќе

Стандардите овозможуваат:

Typography • Чекор пред другите (во однос на квалитетот);

• Олеснето следење и контрола на процесот на работење;

• Намалување на бројот на многукратни интерни проверки.

Види повеќе

Стандардите наметнуваат:

Clouds • Feed back (повратни информации) од сите работни процеси во компанијата.

• Селекција на добавувачи;

• Самоконтрола на процесот на работење;.

• Темпо на работа;

Види повеќе

ISO Стандардите се генерички стандарди:

Mail • Апликативни се за сите компании, без разлика на нивната големина

• Се применуваат во секој сектор

• Апликативни за бизнис претпријатие, јавна администрација или пак владин сектор

Види повеќе
  • Придобивките од имплементацијата на меѓународните стандарди се многубројни, како позначајни би ги издвоиле следниве:

Трансфер на добрата практика од развиените земји во земјите во развој Интегрирање со глобалната економија

Регионална интеграција Квалифицирани добавувачи за глобалниот ланец на набавки Демонстрирање усогласеност со домашната правна регулатива Подобра комуникација помеѓу раководството и вработените Помала стапка на напуштање на работните места и зголемена доверба и морал кај вработените
1

Cras pharetra posuere eros. Donec ac eros id diam tempor faucibus. Fusce feugiat consequat nulla. Vestibulum tincidunt vulputate ipsum.

2

Cras pharetra posuere eros. Donec ac eros id diam tempor faucibus. Fusce feugiat consequat nulla. Vestibulum tincidunt vulputate ipsum.

3

Cras pharetra posuere eros. Donec ac eros id diam tempor faucibus. Fusce feugiat consequat nulla. Vestibulum tincidunt vulputate ipsum.

1

Cras pharetra posuere eros. Donec ac eros id diam tempor faucibus. Fusce feugiat consequat nulla. Vestibulum tincidunt vulputate ipsum.

2

Cras pharetra posuere eros. Donec ac eros id diam tempor faucibus. Fusce feugiat consequat nulla. Vestibulum tincidunt vulputate ipsum.

3

Cras pharetra posuere eros. Donec ac eros id diam tempor faucibus. Fusce feugiat consequat nulla. Vestibulum tincidunt vulputate ipsum.