Обуки и тренинзи
gallery

 

ЕВРОСИМОВСКИ Консалтинг во согласност со барањата на меѓународниот систем за
менаџмент со квалитет спроведува обуки и тренинзи, во насока на осигурување на успешна имплементација и секојдневно спроведување на стандардите, како и континуирано унапредување на
квалитетот во работата на своите клиенти.

 

 

gallery

 

Преку посета на овие обуки и тренинзи, вработените се здобиваат со потребните вештини за самостојно извршување на интерни проверки во компанијата/институцијата, како и предлагање и спроведување на соодветни корективни и превентивни мерки, во насока на отстранување на најдените неусогласености во работењето.
.

 

gallery

 

ЕВРОСИМОВСКИ Консалтинг
Преку оваа практика се овозможува компанијата/институцијата постојано да го следи своето работење и да презема навремени мерки за континуирано унапредување на квалитетот на своите работни процеси, како и унапредување на квалитетот на производите и услугите кои ги нуди на своите корисници.

ЕВРОСИМОВСКИ Консалтинг
исто така спроведува обуки и тренинзи за бизнис процес менаџмент; менаџмент и лидерство; управување со промени, кризи и континуитет во работењето; деловна комуникација и меѓучовечки односи; тим билдинг и други обуки и тренинзи од областа на менаџмент, како и консултации и обуки за искористување на претпристапните фондови од ЕУ, согласно потребите на клиентите.
.

1

Cras pharetra posuere eros. Donec ac eros id diam tempor faucibus. Fusce feugiat consequat nulla. Vestibulum tincidunt vulputate ipsum.

2

Cras pharetra posuere eros. Donec ac eros id diam tempor faucibus. Fusce feugiat consequat nulla. Vestibulum tincidunt vulputate ipsum.

3

Cras pharetra posuere eros. Donec ac eros id diam tempor faucibus. Fusce feugiat consequat nulla. Vestibulum tincidunt vulputate ipsum.

1

Cras pharetra posuere eros. Donec ac eros id diam tempor faucibus. Fusce feugiat consequat nulla. Vestibulum tincidunt vulputate ipsum.

2

Cras pharetra posuere eros. Donec ac eros id diam tempor faucibus. Fusce feugiat consequat nulla. Vestibulum tincidunt vulputate ipsum.

3

Cras pharetra posuere eros. Donec ac eros id diam tempor faucibus. Fusce feugiat consequat nulla. Vestibulum tincidunt vulputate ipsum.