logo
 • Имплементација на меѓународни стандарди  ЕВРОСИМОВСКИ Консалтинг е компанија која нуди деловни менаџмент консултантски услуги, особено во делот на имплементација на меѓународни стандарди.За потребите на своите клиенти ги имплементираме следниве стандарди: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 20000, ISO 27001, ISO 31000, ISO 50001, ISO 39001, ISO 22000.
  Види Повеќе
 • Изработка на физибилити студии и бизнис планови
  ЕВРОСИМОВСКИ Консалтинг за потребите на своите клиенти спроведува анализи, физибилити студии, бизнис планови, разработува решенија и предлози за унапредување на продуктивноста на работењето, изработува стратегии за управување со ризици и со други аспекти на работење.
  Види Повеќе
 • Енергетика  ЕВРОСМОВСКИ Консалтинг спроведува семинари за енергетика и разработува студии и планови за енергетска ефикасност, со посебен фокус кон: видови на енергија, примарни извори на енергија (необновлива и обновлива природа), финална енергија, механизми за транформација на енергијата, еколошки ефекти од употреба на енергијата, ефикасно искористување на енергијата, енергетска ефикасност (претставување и описменување), методи за постигање на енергетска ефикасност, енергетска економија, инвентар на стакленички гасови и јаглероден отисок.
  Види Повеќе
 • Обуки и тренинзи
  ЕВРОСИМОВСКИ консалтинг спроведува обуки, тренинзи и семинари од областа на деловниот менаџмент, измени и новини во меѓународните стандарди и специјализирани обуки за енергетска ефикасност, управување со ризици, управување со отпад и заштита на животната средина, здравје и безбедност при работа, управување со заштита на деловни информации и други актуелни теми согласно потребите на нашите клиенти.
  Види Повеќе

Стручност на Тимот

ISO

Тимот кој работи

во ЕВРОСИМОВСКИ Консалтинг се состои од консултанти со долгогодишно искуство во областа на финансиите, ИТ консалтингот, хемиската индустрија, здравството и уште многу други области.

Дел од тимот

учествувал на тренинзи и обуки во некои од светските центри за Деловен (бизнис) и ИТ консалтинг.

Тимот на

ЕВРОСИМОВСКИ Консалтинг се состои од економисти, инженери, правници и други професионалци кои работат како подизведувачи на компанијата.

За да се понуди консултантска услуга,

пред се потребно е да се има соодветно искуство, години поминати на терен, во работни услови, во канцелариски услови, во меѓународни услови. Од друга страна, од исклучителна важност е да се ислуша клиентот, да се дознае неговата потреба за конкретната услуга и да се препознае желбата за континуирано подобрување од една страна како компанија, а од друга страна и како менаџер.Тимот кој работи

Typography во ЕВРОСИМОВСКИ Консалтинг се состои од консултанти со долгогодишно искуство во областа на финансиите, ИТ консалтингот, хемиската индустрија, здравството и уште многу други области.

Види повеќе

Дел од тимот

Typographyучествувал на тренинзи и обуки во некои од светските центри за Деловен (бизнис) и ИТ консалтинг.

Види повеќе

Тимот на

ColorsЕВРОСИМОВСКИ Консалтинг се состои од економисти, инженери, правници и други професионалци кои работат како подизведувачи на компанијата.

Види повеќе

За да се понуди консултантска услуга

Cross-platformпред се потребно е да се има соодветно искуство, години поминати на терен, во работни услови, во канцелариски услови, во меѓународни услови. Од друга страна, од исклучителна важност е да се ислуша клиентот, да се дознае неговата потреба за конкретната услуга и да се препознае желбата за континуирано подобрување од една страна како компанија, а од друга страна и како менаџер.

Види повеќе

Тимот на ЕВРОСИМОВСКИ Консалтинг

може да Ви го понуди тоа.
1

Cras pharetra posuere eros. Donec ac eros id diam tempor faucibus. Fusce feugiat consequat nulla. Vestibulum tincidunt vulputate ipsum.

2

Cras pharetra posuere eros. Donec ac eros id diam tempor faucibus. Fusce feugiat consequat nulla. Vestibulum tincidunt vulputate ipsum.

3

Cras pharetra posuere eros. Donec ac eros id diam tempor faucibus. Fusce feugiat consequat nulla. Vestibulum tincidunt vulputate ipsum.

1

Cras pharetra posuere eros. Donec ac eros id diam tempor faucibus. Fusce feugiat consequat nulla. Vestibulum tincidunt vulputate ipsum.

2

Cras pharetra posuere eros. Donec ac eros id diam tempor faucibus. Fusce feugiat consequat nulla. Vestibulum tincidunt vulputate ipsum.

3

Cras pharetra posuere eros. Donec ac eros id diam tempor faucibus. Fusce feugiat consequat nulla. Vestibulum tincidunt vulputate ipsum.