ЗА ЕВРОСИМОВСКИ

Компанијата ЕВРОСИМОВСКИ Консалтинг е основана во 2006 година, како компанија која нуди деловни менаџмент консултантски услуги. 

 

Во изминативе години ЕВРОСИМОВСКИ Консалтинг со своето реномирано портфолио на консултантски услуги, има изградено база на препознатливи клиенти, меѓу кои приватни компании и јавни институции (министерства, агенции, дирекции, инспекторати, јавни претпријатија, здравствени установи, образовни институции и други).

 

ЕВРОСИМОВСКИ Консалтинг во 2018 година го прошири своето работење на територијата на Република Србија со отварање на канцеларија во Белград. Услугите кои се нудат на српскиот пазар се поддржани од локални и меѓународни експерти.

 

ЕВРОСИМОВСКИ Консалтинг нуди деловни менаџмент консултантски услуги за:


МИСИЈА 

Професионална, навремена и високо квалитетна реализација на деловни-менаџмент консултантски услуги во согласност со барањата на клиентите, законските барања и имплементираните меѓународни стандарди.


ВИЗИЈА

Задржување на лидерската позиција во областа на деловниот менаџмент консалтинг, преку реализирање и развој на високо квалитетни и професионални услуги.


КЛУЧНИ ВРЕДНОСТИ

  • Професионалност
  • Доверливост
  • Навременост
  • Врвен квалитет
  • Континуирано унапредување