АКРЕДИТАЦИЈА

ТЕМОС интернационал е основана во 2010 година како Темос интернационалната здравствена акредитација (TIHA). Таа е единствената меѓународна организација за акредитација која се фокусира на квалитетот на меѓународното управување со пациентите од медицинските и неклиничките перспективи. Со регионалните канцеларии кои се шират низ целиот свет, германскиот Temos International ги опслужува провајдерите и пациентите на шест континенти.

 

ЕВРОСИМОВСКИ Консалтинг потпиша ексклузивен Договор со ТЕМОС интернационал за застапување на пазарите во Македонија и Србија (https://www.temos-worldwide.com/temos-regional-office.aspx)

 

Акредитацијата на Temos International Healthcare им помага на болниците, клиниките и координаторите за медицински туризам да постигнат највисоко ниво на перформанси за да обезбедат врвен квалитет за меѓународните пациенти и медицинскитетуристина кои им се нудат овие услуги и постојано да се грижат за подобрување на нивниот квалитет. Работејќи заедно, Темос интернационал поттикнува иновации и го избегнува "one size fits all" на целиот пристап кон акредитацијата, кој не функционира еднакво низ различните културите во светот и соодветните пациенти. Со своето длабоко разбирање на универзалните стандарди за квалитет и културни разлики во очекувањата околу искуството на пациентот, акредитацијата за здравствена заштита на Temos ги задвижува клиничките стандарди, ги подобрува клиничките и неклиничките резултати, како и безбедноста на пациентот и ги намалува трошоците за целокупното работење при максимално задоволство на пациентот.

 

НАШАТА ВИЗИЈА

 

За да се постигне квалитет во меѓународното давање на здравствени услуги за акредитираните партнери (клиенти)на Темос;сес добива преку добро управување, транспарентност и континуирано подобрување на квалитетот, што резултира со најдобра можна грижа и искуство зџа пациентите.

 

Преку нашите професионални проценки, ТЕМОС сака да постигне кај акредитираните здравствени установи:

• да бидат преферирани од пациентите за обезбедување и обезбедување квалитет на нивната околина

• Препорачани од пациентите на нивните семејства и пријатели

• Преферирани од лекарите за нивната квалитетна работа и услуги на пациентите

• Преферирани од нивните клиенти

• Почитувани од вработените како корисни за нивниот личен професионален развој

 

НАШАТА МИСИЈА

 

Со нашите програми за квалитет,тимот на Темос интернационал сака да го поддржи подобрувањето и оптимизирањето на квалитетот во медицинскиот третман и неклиничките услуги за меѓународните пациенти во медицински установи ширум светот со единствен, доброволен и научен систем за акредитација применет од тим од високо квалификувани оценувачи.