Бизнис аналитика и имплементација на бизнис методологии

ЕВРОСИМОВСКИ Консалтинг нуди деловни менаџмент консултантски услуги за Бизнис аналитика и имплементација на бизнис методологии, како што се: 

 

  • Спроведување на анализи на работењето на компаниите/ институциите во однос на продуктивноста и унапредување на ефикасноста, преку примена на Root cause analysis методологии, Ishikawa diagram

 

  • Воведување на методологија за управување со процеси - BPM (Business Process Management)

 

  • Согледување и анализа на процеси преку моделирање на процесите - BRM (Business Process Modeling)

 

  • Реструктуирање на постојни бизнис процеси - BPR (Business Process Reengineering) 

 

НАШИ ПРОЕКТИ ОД ОВАА ОБЛАСТ