Воведување на CAF во Царинска управа на Р. Македонија

ЕВРОСИМОВСКИ Консалтинг воведе Заедничка рамка за оценка (CAF - Common Assessment Framework) во Царинска управа на Р. Македонија. 

Заедничката рамка за оценка (CAF) претставува алатка за целосно управување со квалитетот заснована на Моделот за извонредност на Европската фондација за управување со квалитет.