Стручност на тимот

Тимот на ЕВРОСИМОВСКИ Консалтинг се состои од високо квалификувани професионалци, со долгогодишно искуство во областа на деловниот менаџмент консалтинг. 

 

Покрај постојано вработените консултанти, ЕВРОСИМОВСКИ Консалтинг соработува со надворешни консултанти / експерти во одредени области, како што се: енергетика, информациско-комуникациски технологии, лаборатории, безбедност на информации, автомобилска дејност, прехранбена индустрија и сл.

 

Тимот на ЕВРОСИМОВСКИ Консалтинг секогаш е професионален, достапен и флексибилен во насока на спроведување на проектите со максимално задоволување на потребите и очекувањата на клиентите.