ЕВРОСИМОВСКИ Консалтинг дел од програмата за претприемачи на семејството Битов

ЕВРОСИМОВСКИ Консалтинг дел од Програмата за претприемништво Битов!

 

Програмата за претприемачи-Битов, е основана во соработка со CESO (Canadian Executive Service Organization). СЕЅО е канадска организација со 50 годишнo искуство во меѓународниот економски развој. Организацијата работи на развој на приватниот сектор и на зацврстување на структурите кои ги водат економските и општествените промени на локално, национално и меѓународно ниво.

Македонија2025 има заедничка мисија со СЕЅО, да влијае на подобрување и зајакување на конкурентноста на македонските компании. Советниците на СЕЅО, кои се професионалци со богати професионални кариери, работат на конкретни предизвици со кои македонските компании се соочуваат секојдневно. Канадските советници, според својата експертиза се поврзани со конкретна компанија доаѓаат во Македонија со цел да работат заедно со македонските претприемачи на развој на нивната компанија.

 

Советникот - Линда Гибсон е бизнис професионалец со децениско искуство во глобалниот консалтинг, нудејќи услуги со цел да помогне во развојот на компанијата на меѓународниот консалтинг пазар.

 

✔ Нашиот тим беше сведок на прекрасна соработка.