Имплементација на ISO 20121 - Систем за управување со одржливост на настани

ISO 20121 - Систем за управување со одржливост на настани успешно имплементиран во компанијата ПАНЕКС, за настан "KCon France 2016", одржан во Парис во Accor Arena.


Компанијата ПАНЕКС успeшно го помина процесот на сертификација и доби Сертификат за организирање на настани во согласност со меѓународниот стандард ISO 20121:2012, од страна на реномираната сертификациска куќа Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA).

Галерија на слики