Физибилити студија за можноста за имплементација на електро мобилност во Град Сопје

ЕВРОСМОВСКИ Консалтинг за потребите на Град Скопје изработи Физибилити студија за можноста за имплементација на електро мобилност во Град Скопје.

 

Студијата беше изработена во рамките на проектот Ele.C.Tra: Electric City Transport, финансиран од страна на Европската комисија.