Бизнис план за разработка на модел за луксузен кампинг - My Glamping

ЕВРОСИМОВСКИ Консалтинг изработи бизнис план за разработка на модел за луксузен кампинг - Glamping, за потребите на компанијата ПАНЕКС. 

Изработката на Бизнис планот се реализираше со поддршка на Европска банка за реконструкција и развој (ЕБРД).