logo
Имплементација на меѓународни стандарди ЕВРОСИМОВСКИ Консалтинг е компанија која нуди деловни менаџмент консултантски услуги, особено во делот на имплементација на меѓународни стандарди.За потребите на своите клиенти ги имплементираме следниве стандарди: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 20000, ISO 27001, ISO 31000, ISO 50001, ISO 39001, ISO 22000. Види Повеќе
Изработка на физибилити студии и бизнис планови ЕВРОСИМОВСКИ Консалтинг за потребите на своите клиенти спроведува анализи, физибилити студии, бизнис планови, разработува решенија и предлози за унапредување на продуктивноста на работењето, изработува стратегии за управување со ризици и со други аспекти на работење. Види Повеќе
Енергетика ЕВРОСМОВСКИ Консалтинг спроведува семинари за енергетика и разработува студии и планови за енергетска ефикасност, со посебен фокус кон: видови на енергија, примарни извори на енергија (необновлива и обновлива природа), финална енергија, механизми за транформација на енергијата, еколошки ефекти од употреба на енергијата, ефикасно искористување на енергијата, енергетска ефикасност (претставување и описменување), методи за постигање на енергетска ефикасност, енергетска економија, инвентар на стакленички гасови и јаглероден отисок. Види Повеќе
Обуки и тренинзи ЕВРОСИМОВСКИ консалтинг спроведува обуки, тренинзи и семинари од областа на деловниот менаџмент, измени и новини во меѓународните стандарди и специјализирани обуки за енергетска ефикасност, управување со ризици, управување со отпад и заштита на животната средина, здравје и безбедност при работа, управување со заштита на деловни информации и други актуелни теми согласно потребите на нашите клиенти. Види Повеќе

1Понудете ни детали од вашиот проект или план.

2Ние ќе ви посочиме како можеме да ви помогнеме.

3Вие одобрувате ние сработуваме.
„Евросимовски Консалтинг“, севкупно решение за вашиот бизнис.

galleria„Евросимовски Консалтинг“ е фирма што е основана 2006 година. Во изминативе пет години, главна дејност на компанијата е имплементација на големиот спектар на стандарди во голем број македонски компании, државни институции, министерства и агенции, невладини организации итн.

ISO стандардите претставуваат меѓународен систем за квалитетно управување (менаџирање).

Причини за имплементација на стандардите:

Зголемување на задоволството и довербата кај корисниците на услуги на компаниите. Зголемување на квалитетот на севкупното работење. Меѓународна гаранција за начинот на квалитетното работење на компанијата..

Контактирајте не веднаш!

Можности за унапредување на Вашиот бизнис преку :


1

Имплементација на меѓународни стандарди.

2

Обука и тренинг.

3

Анализа на пазарот и физибилити студија.